Planning management staat volop in de belangstelling, toch is planning niet een terrein waarop organisaties altijd even succesvol zijn. De omstandigheden veranderen continu, beschikbaarheid van medewerkers, deadlines, materialen en capaciteiten of er doen zich onverwachte gebeurtenissen voor. Ondanks de continu wijzigende omstandigheden is het noodzakelijk om efficiënt te werken. De huidige economie staat niet meer toe dat er extra ruimte (bijvoorbeeld in de vorm van extra mensen) in een organisatie is om de veranderingen glad te strijken.

Ook is er nog altijd discussie of er nu zo veel mogelijk centraal of decentraal moet worden gepland. Centraal plannen maakt het veel gemakkelijker om alle resources zo efficiënt mogelijk in te zetten. Decentraal plannen levert als voordeel op dat gemakkelijker op de decentrale veranderingen kan worden ingespeeld, kortere lijnen, sneller schakelen.


De regels die voor de verschillende planningen worden gehanteerd, bepalen in sterke mate de uiteindelijke planning. Deze bepaalt weer in sterke mate de kosten die er in de organisatie worden gemaakt en de kwaliteit van de geleverde diensten. Overweeg hierbij of er in alle omstandigheden op basis van minimale kosten moet worden gepland zolang aan de minimale kwaliteitseisen is voldaan of dat er ook strategische projecten te benoemen zijn, waar juist op basis van maximale kwaliteit moet worden gepland. Hoewel planning in de uiteindelijke vorm een sterk operationeel proces is, is toch regelmatige betrokkenheid van management vereist, omdat de voor de planning gehanteerde regels aan continue verandering onderhevig zijn


Ad hoc oplossingen moeten altijd mogelijk zijn, maar door juist een goede inventarisatie van de te verwachten "onverwachte situaties" kan het aantal ad hoc oplossingen worden beperkt. Dit is een belangrijk aspect, want de praktijk leert dat veel ontworpen planningssystemen mislukt zijn, juist omdat bij onverwachte omstandigheden te vaak ad hoc oplossingen worden gekozen waardoor het lijkt of deze meer regel dan uitzondering zijn.


jb managing
heeft ervaringen met onderstaande ERP software.