Op het gebied van beton management maakt jb managing onderscheidt tussen het managen op de betoncentrale's / prefab fabrieken en managen op de bouwplaats.

Betoncentrale / prefab fabriek


Logistiek management (transportleiding)

 • Order aanname en afhandeling
 • Planning materiaal, productie en personeel
 • Voorraad en capaciteit beheer
 • Aansturen en volgen productie proces (mengmeester)
 • Aansturen laboratorium

Bedrijfsvoering

 • Aansturing planning, productie, kwaliteitsbewaking, personeel en administratie
 • Facturering
 • Afhandeling klachten
 • Beheer installaties en materieel

Betontechnoloog

 • Ontwerpen mengselsamenstellingen
 • Kwaliteitsbewaking en waarborging
 • Advisering en begeleiding, zowel intern op centrale / fabriek als extern op bouwplaats / afnemer
 • Secundaire grondstoffen
 • Carbon Footprint verlagen
 • Geopolymeerbeton

Bouwplaats

 • Begeleiding op alle organisatorische aspecten als planning, uitvoering en logistiek
 • Adviseur bij het produceren van in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen en (monoliet) vloeren zoals juiste mengselsamenstelling,verhardingsbeheersing, uitvoeringsbegeleiding,bepaling ontkistingstijden en voorkomen van faalkosten
 • Technologische advisering en ondersteuning
 • Begeleiding tijdens het stortproces en bewaken van de kwaliteit
 • Inspecteren van de bekisting en wapening
 • Rapportage en verslaggeving aan opdrachtgever
 • Communicatiepartner tussen (hoofd)uitvoerder, stortploeg, constructeur, architect, opdrachtgever en leverancier op organisatorisch vlak, uitvoering en kwaliteit
 • Nauwe samenwerking met Delta Concrete Consult B.V. voorr technologische ondersteuning en betononderzoek door externe partij


jb managing h
eeft een ruime ervaring op gebied van beton management, van het maken van de betonspecie als mengmeester tot bedrijfsleider van een betoncentrale met alle daar tussenliggende disciplines als logistiek manager (transportleider), kwaliteitsbewaking, advies en bouwbegeleiding projecten en in het bezit van de diploma's Betontechnoloog BV en Betonlaborant BV en certificaat Uitvoering van betonconstructies.

Voor bouwplaats begeleiding, planning en kwaliteitsbewaking van grote betonwerken bent u bij jb managing op het goede adres.