Project management

 • Eenmalige projecten met een tastbaar eindresultaat
 • Bezig bent met de dagelijkse gang van zaken
 • Dicht bij het vuur
 • Kan meestal niet terugvallen op routine
 • Improviseren is daarom aan de orde van de dag

Je moet natuurlijk weten van de opdrachtgever wat de reden en de doelstelling van het project is, in deze fase moeten er ook afspraken gemaakt worden over randvoorwaarden als de deadline, het beschikbare budget en de middelen. Als een project manager wordt ingehuurd, moeten er duidelijke afspraken komen over de communicatie tussen het lijnmanagement en het projectteam, zonder medewerking van het lijnmanagement krijgt de project manager niets gedaan, je hebt een opdrachtgever of baas boven je. 

Zelf geef je leiding aan een of meerdere mensen, het kan zijn dat dit team waaraan je leiding geeft vrij klein is en dat je vooral op ‘horizontaal niveau’ werkt, dat wil zeggen met mensen van andere afdelingen en ook externe partijen zoals leveranciers. Je hebt als project manager de leiding over de dagelijkse gang van zaken, als er regels zijn opgesteld, moet je ook toezien op de naleving daarvan, als er tussentijdse deadlines zijn vastgesteld, moeten die ook worden gehaald, ondertussen moet er waarschijnlijk veel geïmproviseerd worden. Er duiken ongetwijfeld grotere en kleinere problemen op: een extra kostenpost, een leverancier die niet op tijd is, een teamlid dat ziek wordt, waarschijnlijk komt je team met veel creatieve ideeën, je moet hiervoor open staan, het kan gebeuren dat verschillende partijen met alternatieve oplossingen komen, waarvan je de voordelen en risico's afweegt. Jij bent de eindverantwoordelijke. 

De grote mate van zelfstandigheid betekent vrijheid om de organisatie van het project zelf in te richten, de keerzijde is dat de project manager vaak niet de formele bevoegdheid heeft om alle betrokken partijen bevelen te geven, hij werkt bijvoorbeeld samen met veel andere partijen binnen het bedrijf over wie hij geen formele zeggenschap heeft. Hij moet dan ook het diplomatieke vermogen hebben om dingen gedaan te krijgen zonder veel machtsmiddelen.

Competenties van een goede project manager

 • Algemene managementvaardigheden
 • Systematisch en resultaatgericht werken
 • Deskundigheid
 • Stressbestendigheid
 • Inzicht hebben in de belangen van alle partijen
 • Samenwerken
 • Sterk in plannen en organiseren

jb managing beschikt over deze competenties en in combinatie met de ervaringen op gebied van logistiek management, planning management en bedrijfsvoering een ideale oplossing voor uw project.